Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Prawo administracyjne


Pomogę sporządzić odwołanie od decyzji administracyjnej w różnych rodzajach postępowań.

Organ administracji ma prawny obowiązek kierować się zasadami praworządności, prawdy obiektywnej oraz uwzględniać zawsze słuszny interes strony i prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie uczestników do władzy publicznej.

W przypadku jednak jakichkolwiek wątpliwości, czy praktyka urzędowa odpowiada tym słusznym zasadom, służę pomocą. Przedstawienie swoich racji w odwołaniu od decyzji administracyjnej bez odwołania do podstaw prawnych i aktualnego orzecznictwa często okazuje się niewystarczające.