Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Prawo cywilne


Sprawy o zapłatę

Pomoc prawna dla wierzycieli, ale i dla dłużników, jest codziennością Kancelarii.

Dochodzenie roszczenia o zapłatę lub obrona przed takim roszczeniem wymaga precyzji i skutecznych dowodów. By nie ulec pułapkom procedur sądowych lub trafnie ocenić możliwość udowodnienia swoich racji przed sądem profesjonalna znajomość prawa nie zawadzi.

Odszkodowanie/Zadośćuczynienie

Jest wiele podstaw prawnych uzyskania odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Nawet ustalenie rozmiaru roszczeń z tych tytułów nie jest oczywiste.

Jest też wiele podmiotów na rynku, które pomagają masowo w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia bez opłat wstępnych za procent od uzyskanej kwoty. Moim jednak zdaniem tylko indywidualne podejście do sprawy doświadczonego prawnika sądowego gwarantuje uzyskanie kwot z tych tytułów w rzeczywiście należnej wysokości, a z drugiej strony – gwarantuje obronę przed wygórowanymi żądaniami od sprawcy. Pomogę na każdym etapie.

Nieruchomości

Regulacja stanu prawnego nieruchomości ma różne oblicza.

Sprawy o zasiedzenie, o ustanowienie drogi koniecznej, o ustanowienie lub zniesienie służebności różnych typów (w tym służebności przesyłu) i uzyskanie z tego tytułu wynagrodzenia, problemy z najmem czy dzierżawą, rozgraniczenie – we wszystkich pomoc prawna okazuje się często niezbędna. Czasem tylko po to, by zgromadzić odpowiednie dokumenty i wybrać właściwy rodzaj wniosku czy pozwu, a niekiedy - by towarzyszyć w całym postępowaniu sądowym na kolejnych etapach, gdy sprawa jest bardziej skomplikowana.

Zniesienie współwłasności

Możliwość wyjścia ze współwłasności jest niesłusznie niedocenianym sposobem zakończenia konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich raz na zawsze.

W obawie przed trudnym postępowaniem sądowym często odwlekamy wyjście z niekorzystnego układu, w którym trudno się pogodzić współwłaścicielom, a korzystanie z rzeczy wspólnej napotyka bez przerwy problemy - a im później, tym sprawa staje się bardziej skomplikowania. Pomoc prawna ma na celu wybór najbardziej realnego sposobu wyjścia ze współwłasności i dokonanie niezbędnych w tym celu działań prawnych.

Ochrona dóbr osobistych

Subiektywne poczucie, że dobro osobiste zostało naruszone lub jest zagrożone, często jest tak silne, że uniemożliwia w praktyce obiektywną ocenę sytuacji prawnej z tym związanej. Podjęcie właściwej decyzji, jakie zastosować środki, by uzyskać stosowną ochronę, zadośćuczynienie oraz by zapobiec dalszym naruszeniom, ułatwi obiektywna analiza sytuacji przez profesjonalistę, który może następnie skutecznie reprezentować poszkodowanego przed sądem.