Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Prawo ochrony zabytków


Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku i w jego otoczeniu, dokonywanie podziału zabytku, wywiezienie go za granicę oraz wiele, wiele innych aktywności, dotyczących zabytku wpisanego do rejestru wymaga uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytku.

Prawa i obowiązki uczestników postępowań administracyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami nie są jednak zazwyczaj powszechnie znane,nawet wśród właścicieli lub posiadaczy zabytków. Pojawia się wiele problemów interpretacyjnych i proceduralnych, z którymi trudno im się uporać bez znajomości prawa materialnego i obowiązującej procedury, a przecież za naruszenia prawa w tym obszarze grożą wysokie kary administracyjne i nie tylko.

Od kilku lat wykonuję usługi dla jednego z urzędów ochrony zabytków. Być może będę zmuszona ze względu na możliwy konflikt interesów odmówić pomocy prawnej w sporze z tym konkretnym urzędem, ale w pozostałych przypadkach pomogę w sformułowaniu właściwego wniosku do urzędu, w formalnym przygotowaniu wniosku o dotacje od strony prawnej lub wskażę właściwe przepisy prawne, określające prawa i obowiązki właściciela lub posiadacza zabytku.