Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Prawo rodzinne


Rozwód i separacja

Sprawy o rozwód i separację to bardzo smutny finał związku dwojga ludzi, choć niestety czasami konieczny.

Pomoc prawna w takich sprawach wymaga dużego zaufania do swojego prawnika, bo nierzadko trzeba mu opowiedzieć szczerze o najintymniejszych problemach. Oczywiście jestem zobowiązana do zachowania ich w tajemnicy jak spowiednik, ale część z nich i tak trzeba będzie ujawnić przed sądem...

Pomogę przejść przez ten trudny proces, wybrać formę rozstania (separacja czy rozwód?), dopilnuję formalności w sądzie i doradzę jak konsekwentnie, skutecznie, spokojnie i rzeczowo bronić swoich racji.

Władza rodzicielska

Każde z rodziców może samodzielnie wykonywać władze rodzicielską, dopóki nie ma na tym tle sporu. Wówczas rozstrzygnięcie tzw. istotnych spraw dziecka należy do sądu. Co zrobić, jeśli wystąpi potrzeba ograniczenia tej władzy jednemu z rodziców lub jej pozbawienia?

Mogę pomóc w tego rodzaju sprawach, zawsze mając na uwadze, że dobro dziecka jest najważniejsze.

W każdym przypadku nie można zapomnieć, że dziecko nie jest przedmiotem, tylko najważniejszym podmiotem, o którego dobro muszą dbać nie tylko rodzice, ale i sąd. Rozstrzygnięcie, o które będziemy walczyć, musi więc służyć przede wszystkim dziecku, nie rodzicowi.

Kontakty z dziećmi

Spory o kontakty z dziećmi (najczęściej między rodzicami, ale nie tylko) to najbardziej kontrowersyjne i naładowane emocjami sprawy. Wymagają wiele cierpliwości i spokoju, bo każdy konflikt na tym tle szkodzi dziecku.

Każdy rodzic ma prawo i obowiązek kontaktować się ze swoim dzieckiem i teoretycznie nie jest to zależne od zakresu władzy rodzicielskiej. Ale:

Żaden rodzic nie jest idealny, więc w praktyce wiele zależy od tego, jak odbywają się kontakty, jaki mają wpływ na dziecko i jakie są rzeczywiste relacje między rodzicami oraz między rodzicami a dzieckiem.

Procedura uregulowania kontaktów jest pozornie prosta, ale skuteczne rozwiązanie problemu z korzyścią dla dziecka często wymaga jednak pomocy prawnika, którą oczywiście Państwu oferuję.

Podział majątku wspólnego

Zdarza się, że majątek wspólny małżonków wymaga podziału jeszcze przed rozwodem czy separacją. Pomogę przygotować ugodę możliwą do realizacji przed notariuszem po zgodnym zniesieniu wspólności majątkowej albo poprowadzę sprawę sądową w razie braku zgody współmałżonka.

Kiedy już zapadła decyzja o wniesieniu do sądu pozwu o separację czy rozwód – orzeczenia w tych sprawach automatycznie spowodują ustanie wspólności, ale podział przedmiotów wchodzących w skład majątku, co do którego jest spór, wymaga osobnej sprawy przed innym sądem.

W tzw. międzyczasie trzeba jakoś zarządzać majątkiem wspólnym i przygotowywać się do podziału: ustalić skład majątku, zebrać dowody przemawiające za naszym pomysłem na podział, właściwie dokumentować przesunięcia majątkowe w tym czasie, a nawet spróbować wypracować ugodę. Pomoc prawna okazuje się często niezbędna.

Alimenty

Prosta sprawa – dziecko potrzebuje środków na utrzymanie. Oboje rodzice powinni je dostarczać dziecku dobrowolnie według swoich możliwości i potrzeb dziecka.

Nie ma jednego przelicznika, który określiłby wyraźnie ile środków każde z rodziców powinno łożyć na potrzeby dziecka, a reguły zawarte w przepisach są bardzo ogólne.

Pomogę więc w ustaleniu, jaki rozmiar alimentów będzie adekwatny do sytuacji, jak policzyć koszty utrzymania dziecka, jak wykazać możliwości zarobkowe swoje i drugiego rodzica, i w końcu – jak udowodnić swoje stanowisko przed sądem.

Medal ma dwie strony – czasem trzeba obronić się przed wygórowanymi żądaniami drugiego rodzica, jeśli w określeniu żądania alimentów nie kierował się ustawowymi przesłankami i zdrowym rozsądkiem.