Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Ubezpieczenie


Każdy radca prawny wykonujący zawód jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, aby każdy Klient miał gwarancję, że nie poniesie szkody w razie nienależytego wykonania usługi.

W tym roku Krajowa Izba Radców Prawnych zawarła na rzecz radców prawnych umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. , która gwarantuje wypłatę odszkodowania do wysokości 110 tysięcy EURO za każde zdarzenie ubezpieczeniowe.