Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

O mnie


Urodziłam się w 1969 r. w Gdyni, ale od dziecka mieszkam w Płocku.
Od 2008 roku prowadzę tu własną kancelarię i świadczę usługi prawne dla klientów indywidualnych i innych podmiotów praktycznie na obszarze całego kraju. Mój numer uprawnień zawodowych to WA-P-303.

Wykształcenie:


Tytuł magistra prawa obroniłam w 1992 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację sędziowską zakończyłam egzaminem sędziowskim z wynikiem bardzo dobrym. Potem ukończyłam Studia Podyplomowe Prawa Europejskiego dla Sędziów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i roczne seminarium Biura Informacji Rady Europy dot. stosowania Konwencji Praw Człowieka w polskim porządku prawnym.
Nieustannie i na bieżąco aktualizuję swoją wiedzę prawniczą w ramach licznych szkoleń zawodowych.

Doświadczenie zawodowe:

Po studiach zaczynałam w banku jako inspektor do spraw kredytów gospodarczych. Potem - aplikacja sędziowska i asesura w Sądzie Rejonowym w Płocku latach 1994-1996, sześć lat jako Sędzia Sądu Rejonowego w Płocku w Wydziałach Pracy i Cywilnym w latach 1998-2004 i wreszcie - Sędzia Sądu Okręgowego w Płocku w Wydziale Cywilnym do czerwca 2008 r.

Od tej pory służę nadal Sprawiedliwości, lecz po drugiej stronie stołu sędziowskiego - pracuję jako radca prawny dla moich Klientów indywidualnych, ale także świadczę usługi podmiotom gospodarczym i innych instytucjom, w tym najdłużej współpracuję z Okręgową Izbą Lekarską w Płocku i płocką Delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie.

Wykonuję usługi osobiście, korzystając z zastępstwa tylko w razie konieczności )np. gdy napotykam na nieusuwalne kolizje terminów). Nie chwalę się sukcesami ze względu na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, który w sprawach o prywatnym charakterze, zwłaszcza tych rodzinnych i cywilnych, ma wyjątkowe znaczenie.