Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Wynagrodzenie


Kancelaria stosuje cztery systemy rozliczeń, a wybór systemu i określenie wysokości następuje zawsze w drodze umowy z Klientem przed wykonaniem usługi.
Wynagrodzenie to wyłącznie zapłata za świadczone usługi prawne, powiększona o podatek VAT według aktualnej stawki 23%, i nie obejmuje kosztów związanych z realizacją zlecenia, takich jak np. koszty opłat sądowych lub skarbowych, podróży, niestandardowej korespondencji.

System rozliczeń godzinowych

  • wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie iloczynu stawki za godzinę pracy i liczby przepracowanych godzin
System ryczałtowy

  • wysokość wynagrodzenia jest stała i określona ustaloną z góry stawką miesięczną lub za wykonanie określonej usługi
System mieszany - za reprezentację przed sądem lub urzędem

  • wysokość wynagrodzenia minimalnego jest stała i określona stawką umowną w zależności od rodzaju sprawy przy wykorzystaniu zasad określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 265), a umowa określi przyszłe okoliczności, w których wynagrodzenie może w wyjątkowych przypadkach ulec podwyższeniu o stawkę godzinową za określone czynności
System z premią za sukces (success fee)

  • w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za pozytywny wynik sprawy w postaci z góry określonego ryczałtu lub procentu od uzyskanego sukcesu finansowego
Na życzenie Klienta oraz w przypadku dokonywania płatności przelewem kancelaria wystawia faktury.

NIP: 7741343151   REGON: 141443283