Logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
09-402 Płock, ul. Norbertańska 9 lok. 9
tel.: 606 68 68 64
 

Gwarancją profesjonalnej obsługi prawnej jest doświadczenie zawodowe r. pr. Justyny Bartz, prowadzącej Kancelarię.


Priorytetem Kancelarii jest pozasądowe rozwiązywanie sporów, a także perfekcyjne przygotowanie spraw do etapu sądowego w celu ich sprawnego prowadzenia i zakończenia zgodnie z interesem Zleceniodawcy. Wysoką jakość świadczonych usług zapewniam przez ciągłe podnoszenie kwalifikacji, zaangażowanie, niezwykłą komunikatywność, uczciwość i wrażliwość na potrzeby Klienta.

Radca prawny a adwokat
Powiększenie

Wykonywanie zawodu radcy prawnego polega na świadczeniu usług prawnych, a uprawnienia radcy prawnego są aktualnie identyczne z uprawnieniami adwokata.

Od 2015 r. podział na zawody radcy prawnego i adwokata ma znaczenie głównie historyczne, bo prawnicy reprezentujący oba zawody mogą wykonywać takie same usługi prawne i posiadają podobne kompetencje, a funkcjonują w oparciu o bardzo zbliżone procedury dostępu do zawodu.

Zajmuję się głównie prawem cywilnym i rodzinnym oraz dziedzinami pokrewnymi – w nich jestem najbardziej kompetentna ze względu na dotychczasowe doświadczenia zawodowe sędziego i radcy prawnego. Mam także prawo reprezentacji w sprawach karnych, które jednak nie należą do mojej specjalizacji – do niedawna zajmowali się nimi właśnie adwokaci .

Etyka zawodu

Jestem członkiem samorządu zawodowego radców prawnych okręgu warszawskiego, zrzeszonym w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, której celem jest zapewnienie najwyższego poziomu świadczonych usług prawniczych radców w tym okręgu.

Zasady wykonywania naszego zawodu są zebrane w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego, który rozpoczyna się tak:

„Radca prawny wykonujący w sposób samodzielny i niezależny wolny zawód służy interesom wymiaru sprawiedliwości jak również tym, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu ochrony. Zawód radcy prawnego podlegający ochronie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi jedną z gwarancji poszanowania prawa. Jest to zawód zaufania publicznego respektujący ideały i obowiązki etyczne ukształtowane w toku jego wykonywania. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i samorządowym przyczynia się do godnego i uczciwego wykonywania zawodu radcy prawnego.”

Z pełnym katalogiem zasad etyki można zapoznać się na stronie: www.kirp.pl